Mobilność a taniec

Mobilni my Mobilność, to zdolność do powtarzania ruchów określonego typu bez „myślenia”, tj. w sposób automatyczny i bez dodatkowego nakładu energii. Mobilność jest dla naszej funkcjonalności niesłychanie ważna. Łatwość wykonywania codziennych czynności oraz tych bardziej trudnych, jak podczas sportu, zawdzięczamy właśnie mobilności. Im większa mobilność, tym lepsza jakość życia – łatwiej nam wstawać, kucać, nosić,…